qamət

is. <ər.>
1. Boy, boy-buxun, qədd. Der idim qamətinə sərv, vəli özgə imiş. F.. Qamətin tək heç bir qamət biçilməz. M. P. V.. Sərvi xar etdi, əcəb, bu qamətirənayə bax. H. x.. Fəda o qamətinə kim, qəza nə xoş çəkmiş. X. N..
2. Bel. Bir əllə də qılınc vurmaq mənim köhnə adətimdir! Buna şahid qocalsam da, bükülməyən qamətimdir! S. V.. Qaməti bükülmək (əyilmək) – beli əyilmək (bəzən qocalmaq mənasında). Dərd yükünün ağırlığı altında əyilməyə başlayan qamətini, ayaqları ağır-ağır qapıya sarı çəkdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Qäm — est un des principaux personnages de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles. Biographie fictive Qäm est une servante des Ghomos établie sur l île de Dheb, sur la planète Abraxar, alors que celle ci n était pas encore une planète désertique.… …   Wikipédia en Français

  • QAM —   [Abk. für Quadrature Amplitude Modulation, dt. »Amplitudenmodulation mit Phasenverschiebung um 90° (ein Viertel Vollkreis)«], Modulation …   Universal-Lexikon

  • QAM — Quadraturamplitudenmodulation (Abkürzung: QAM, engl: Quadrature Amplitude Modulation) ist eine Modulationsart in der elektronischen Nachrichtentechnik, die Amplitudenmodulation und Phasenmodulation miteinander kombiniert. Dabei werden derselben… …   Deutsch Wikipedia

  • QAM — Modulation d amplitude en quadrature La modulation d amplitude en quadrature (en anglais, Quadrature Amplitude Modulation ou QAM) est une forme de modulation d une porteuse par modification de l amplitude de la porteuse elle même et d une onde en …   Wikipédia en Français

  • Qam — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Qäm est un personnage de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles. QAM est aussi un sigle signifiant : Quadrature Amplitude Modulation, une technique… …   Wikipédia en Français

  • QAM — quadrature amplitude modulation …   Military dictionary

  • QAM — Quadrature Amplitude Modulation (Computing » Drivers) Quadrature Amplitude Modulation (Academic & Science » Electronics) Quadrature Amplitude Modulation (Academic & Science » Amateur Radio) Quadrature Amplitude Modulation (Computing » Telecom)… …   Abbreviations dictionary

  • QAM — quality assurance monitoring …   Medical dictionary

  • QAM — • Quadrature Amplitude Modulation Kombination von ASK & PSK • Quality Assurance Manual NASA …   Acronyms

  • QAM — [1] Quadrature Amplitude Modulation Kombination von ASK & PSK [2] Quality Assurance Manual ( > NASA Acronym List ) …   Acronyms von A bis Z

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.